Add Listing

Masculinity

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Maskulinitas

Definisi:

Perilaku, sifat, dan peran yang diasosiasikan dengan lelaki dan anak laki-laki.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Pagkalalaki

Kahulugan:

Kalipunan ng mga katangian, gawi, at tungkuling iniatang ng lipunan na nakaugnay sa pagiging lalaki.

Prev Post
Marginalised
Next Post
Maternal