Add Listing

Asexual

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Aseksual

Definisi:

Tidak atau hampir tidak mempunyai ketertarikan secara seksual pada orang lain.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
Aseksual

Takrif:
Merujuk kepada seseorang yang tiada atau mempunyai kurang tarikan seksual terhadap orang lain. (Queer Lapis)

Filipino:
Aseksuwal

Kahulugan:

Oryentasyong seksuwal ng taong walang nadaramang seksuwal na pagnanasa. Maaaring pumapaloob pa rin sa mga relasyon subalit wala o kakaunti ang interes sa pakikipagtalik at iba pang seksuwal na aktbidad.

Prev Post
Arranged marriage
Next Post
Autonomy