Add Listing

Awareness raising

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

NONE

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Pagmumulat

Kahulugan:

Isang pamamaraan upang mabuksan ang isip ng tao sa mga isyung hinaharap ng bayan at mahikayat silang mag-organisa at kumilos upang baguhin ang umiiral na sistema.

Prev Post
Authoritarian/Authoritarianism
Next Post
Atheist