Add Listing

Cancelledt / Cancel culture

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

NONE

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Cancelledt / Cancel culture

Kahulugan:

Pagkansela ng suporta at respeto ng publiko sa isang taong nagkamali o naging paksa ng kontrobersya; pagturing sa gayong tao bilang wala nang halaga at di na dapat pakinggan o kilalanin sa mga platapormang tulad ng social media.

Prev Post
Breast
Next Post
Care work