Warning: The magic method TownHub_Addons::__wakeup() must have public visibility in /home/u394688780/domains/seafam.net/public_html/wp-content/plugins/townhub-add-ons/includes/class-addons.php on line 116

Warning: The magic method Esb_Class_iCal::__wakeup() must have public visibility in /home/u394688780/domains/seafam.net/public_html/wp-content/plugins/townhub-add-ons/includes/class-ical.php on line 31

Warning: The magic method Esb_Class_User::__wakeup() must have public visibility in /home/u394688780/domains/seafam.net/public_html/wp-content/plugins/townhub-add-ons/includes/class-user.php on line 64
Coming out – SEAFAM
Add Listing

Coming out

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Melela

Definisi:

Tindakan seseorang yang menyatakan identitas gender atau orientasi seksualnya ke orang lain.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Ladlad / Paglaladlad

Kahulugan:

Akto o paraan upang ipakilala ang seksuwal/romantikong oryentasyon, pagkakakilanlang pangkasarian, at pangkasariang pagpapahayag sa mga taong malapit o may kaugnayan sa taong naglaladlad.

Prev Post
Colonialism
Next Post
Commodity