Add Listing

Community-led

Terjemahan Bahasa Indonesia


Terjemahan:

NONE

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
Diterajui masyarakat

Takrif:
Tindakan yang berlaku apabila sekumpulan orang di kawasan tertentu menyedari bahawa mereka mempunyai kepentingan yang kolektif untuk mereka bekerjasama bagi memenuhi keperluan atau menangani kebimbangan tersebut bersama. Tindakan ini meliputi dua aspek yang penting. Pertamanya, komuniti akan memegang kuasa dan membuat segala keputusan signifikan. Keduanya, kumpulan ini termasuk bilangan orang dari komuniti tersebut yang signifikan dan mempunyai diversiti akan mengambil bahagian atau memberi galakan kepada proses mengambil keputusan/kerja yang dijalankan. (Supporting Community-Led Child Protection)

Filipino:
NONE

Prev Post
Collective care
Next Post
Domestic worker