Add Listing

Community

Terjemahan Bahasa Indonesia


Terjemahan:

Komunitas

Definisi:

Sekumpulan orang yang memiliki kesamaan norma, agama, kebiasaan, atau identitas.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Komunidad / Pamayanan

Kahulugan:

Grupo ng mga taong nakatira sa isang lugar o may pagkakapareho ng identidad; pakiramdam na bahagi ng isang grupo ng tao na may kaparehong paniniwala, interes, kaugalian, at tunguhin.

Prev Post
Communism
Next Post
Community organizing