Add Listing

Development

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Pengembangan

Definisi:

Proses berkembang, tumbuh, perbaikan yang dilakukan secara terarah. Dapat diaplikasikan ke individu, komunitas, atau hal lainnya.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Kaunlaran

Kahulugan:

Proseso kung saan nakararanas ng pag-unlad at positibong pagbabago ang mamamayan sa larangan ng politika, ekonomiya, lipunan, kalikasan, at kultura na nagdudulot ng pagkamit ng kabuuang potensyal, karapatan, at kalayaan.

Prev Post
Depression
Next Post
Dichotomy