Add Listing

Discourse

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Diskursus; Diskusi

Definisi:

Pertukaran ide/gagasan secara lisan.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Diskurso

Kahulugan:

Paraan ng pagdalumat sa kaalaman, kabilang na ang mga panlipunang praktika, mga porma ng ugnayang pangkapangyarihan, sariling isip bilang bahagi ng mga kaalaman at mga ugnayang nakapaloob sa kanila. (Foucault)

Prev Post
Disability
Next Post
Domestic