Add Listing

Identity politics

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Politik identitas

Definisi:

Politik yang didasari identitas (misal: agama, gender, ras, kelas, etnisitas, dll).

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Politika ng pagkakakilanlan

Kahulugan:

Pampolitikang paninidigan na matimbang ang kasarian at pagkakakilanlan sa iba pang isyung panlipunan.

Prev Post
Hypermasculinity
Next Post
Ideology