Add Listing

Male gaze

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Pandangan laki-laki

Definisi:

Penggambaran perempuan, dan dunia, di seni rupa dan sastra melalui sudut pandang pria cishet yang memandang perempuan sebagai objek seksual yang ada di dunia untuk kesenangan lelaki.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
Pandangan lelaki

Takrif:
Perspektif serong lelaki heteroseksual tipikal yang dianggap sebagai penonton atau penonton sasaran untuk filem dan media visual lain, dicirikan oleh kecendurungan untuk mengobjektifikasikan atau menseksualkan wanita. (Oxford Languages);

Pandangan lelaki yang menimbulkan politik seksual pandangan dan mencadangkan cara penampilan seksual yang memperkasakan lelaki dan mengobjektifkasikan wanita. Melalui ini, wanita secara visual ditunjukkan sebagai “objek” keinginan lelaki heteroseksual. Perasaan, pemikiran dan dorongan seksual wanita dianggap kurang penting berbandng dengan bagaimana wanita diggambarkan oleh keinginan lelaki. Idea utama teori filem feminis ialah konsep pandangan lelaki telah diperkenalkan oleh sarjana dan pembuat filem Laura Mulvey dalam esainya terkenal pada tahun 1975 iaitu ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’. (The Conversation, Janice Loreck)

Filipino:
Titig ng lalaki

Kahulugan:

Pagbatay sa perpsektiba ng heteroseksuwal na lalaki na nakatuon sa seksuwal na pagturing sa babae.

Prev Post
Male chauvinism
Next Post
Male microagression