Add Listing

Participation

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Partisipasi

Definisi:

Keikutsertaan individu atau kelompok dalam membahas dan mengambil keputusan terkait kepentingan publik.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Pakikilahok

Kahulugan:

Pagiging bahagi ng mga desisyon, gawain, at programang nakakaapekto o maaaring magkaroon ng epekto sa pamumuhay ng isang tao o grupo.

Prev Post
Parity democracy
Next Post
Patriarchy