Add Listing

Power relation

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Relasi kuasa

Definisi:

Keadilan, Pemerintahan, Hukum, Kekerasan, Demokrasi

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Ugnayang pangkapangyarihan

Kahulugan: 

Interaksyon ng mga puwersa sa lipunan kung saan itinatakda kung sino ang mas makapangyarihan at sino naman ang mahinang grupo na nakikita o natatanaw sa pamamagitan ng mga ugnayan at paraan ng pakikipagkomunikasyon.

Prev Post
Power abuse
Next Post
Prejudice