Add Listing

Access

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:
NONE

Terjemahan pada Bahasa Melayu:

NONE

Filipino:
Akses (pagkamit)

Kahulugan:

Paninigurado na nakakamit ng bawat isa ang karampatang serbisyo, karapatan, at pantay na hati sa mga rekurso.

 

Prev Post
Abolition of Rights
Next Post
Activism