Add Listing

Activism

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

NONE

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Aktibismo

Kahulugan:

Pagkilos at pagsasagawa ng iba’t ibang pamamaraan upang baguhin ang lipunan o manawagan ng makabuluhang pagbabago sa iba’t ibang larangang panlipunan.

Prev Post
Access
Next Post
Androcentrism