Warning: The magic method TownHub_Addons::__wakeup() must have public visibility in /home/u394688780/domains/seafam.net/public_html/wp-content/plugins/townhub-add-ons/includes/class-addons.php on line 116

Warning: The magic method Esb_Class_iCal::__wakeup() must have public visibility in /home/u394688780/domains/seafam.net/public_html/wp-content/plugins/townhub-add-ons/includes/class-ical.php on line 31

Warning: The magic method Esb_Class_User::__wakeup() must have public visibility in /home/u394688780/domains/seafam.net/public_html/wp-content/plugins/townhub-add-ons/includes/class-user.php on line 64
Barriers – SEAFAM
Add Listing

Barriers

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

NONE

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Balakid

Kahulugan:

Mga bagay o salik na pumipigil na makamit ng mamamayan ang kaukulang serbisyo o kabutihan.

Prev Post
Biphobia
Next Post
Battered woman syndrome