Warning: The magic method TownHub_Addons::__wakeup() must have public visibility in /home/u394688780/domains/seafam.net/public_html/wp-content/plugins/townhub-add-ons/includes/class-addons.php on line 116

Warning: The magic method Esb_Class_iCal::__wakeup() must have public visibility in /home/u394688780/domains/seafam.net/public_html/wp-content/plugins/townhub-add-ons/includes/class-ical.php on line 31

Warning: The magic method Esb_Class_User::__wakeup() must have public visibility in /home/u394688780/domains/seafam.net/public_html/wp-content/plugins/townhub-add-ons/includes/class-user.php on line 64
Battered woman syndrome – SEAFAM
Add Listing

Battered woman syndrome

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

NONE

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Battered woman syndrome

Kahulugan:

Sikolohikal na kalagayan ng babaeng biktima ng pambubugbog at iba pang porma ng karahasan kung saan nakakaranas siya ng mga sintomas na katulad ng sa post-traumatic stress disorder (PTSD) at kahirapan sa pagtanggap ng kaniyang kalagayan.

Prev Post
Barriers
Next Post
Battery