Add Listing

Chauvinism

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

NONE

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Sobinismo

Kahulugan:

Di-makatuwirang paniniwala na ang isang grupo ay mas superyor/malakas o mas makapangyarihan kaysa sa isa pang grupo at kung gayon ay dapat pumaloob ang grupong mas mahina sa mas malakas na grupo.

Prev Post
Care work
Next Post
Church