Add Listing

Church

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:
NONE

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Filipino:
Simbahan

Kahulugan:

Institusyong nagtataguyod ng relihiyon na may pangunahing impluwensiya sa kilos at pag-iisip hinggil sa mga ugnayang pangkasarian at hatian ng gawain ayon sa kasarian. Nagtatakda rin ng estado ng babae at iba pang kasarian sa lipunan gamit ang biblikal at makalumang mga batayan.

Prev Post
Chauvinism
Next Post
Collective

Add Comment

Your email is safe with us.