Add Listing

Manel (all male panel)

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Manel (panel dengan pembicara seluruhnya pria)

Definisi:

Acara dengan pembicara yang seluruhnya adalah cisgender laki-laki, istilah ini menyoroti eksklusi atau pengecualian perempuan sebagai narasumber.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Takrif:

Merujuk kepada pengecualian wanita sebagai pakar subjek. Kejadian ini berleluasa dalam domain sosial dan kerjaya. Daripada ekonomi, kesihatan, perhubungan antarabangsa, perbahasan dasar dan hiburan awam kepada pelbagai acara awam yang lain, lelaki selalu diberi platform walaupun terdapat ramai wanita terlibat dalam domain tersebut. (The Conversation, Jenny K. Rodriguez)

Filipino:
NONE

Prev Post
Livelihood
Next Post
Meritocracy