Add Listing

Meritocracy

Terjemahan Bahasa Indonesia

Terjemahan:

Meritokrasi

Definisi:

Sistem politik di mana barang-barang ekonomi dan/atau kekuatan politik diberikan kepada individu-individu berdasarkan bakat, usaha, dan prestasi. Kemajuan dalam sistem semacam ini didasarkan pada kinerja, yang diukur melalui ujian atau prestasi yang ditunjukkan.

Terjemahan pada Bahasa Melayu:
NONE

Takrif:

Merujuk kepada pengecualian wanita sebagai pakar subjek. Kejadian ini berleluasa dalam domain sosial dan kerjaya. Daripada ekonomi, kesihatan, perhubungan antarabangsa, perbahasan dasar dan hiburan awam kepada pelbagai acara awam yang lain, lelaki selalu diberi platform walaupun terdapat ramai wanita terlibat dalam domain tersebut. (The Conversation, Jenny K. Rodriguez)

Filipino:
NONE

Prev Post
Manel (all male panel)
Next Post
Migration