Add Listing

Barriers

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: NONE Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: Balakid Kahulugan: Mga bagay o salik na pumipigil na makamit ng mamamayan ang kaukulang serbisyo o kabutihan.

Battered woman syndrome

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: NONE Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: Battered woman syndrome Kahulugan: Sikolohikal na kalagayan ng babaeng biktima ng pambubugbog at iba pang porma ng karahasan kung saan nakakaranas siya ng mga sintomas na katulad ng sa post-traumatic stress disorder (PTSD) at kahirapan sa pagtanggap ng kaniyang kalagayan.

Battery

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: NONE Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: Pambubugbog Kahulugan: Labis na pananakit at pambubugbog sa karelasyon o asawa; maaaring sa magkaiba o parehong kasarian mangyari ito.

Benefits

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: NONE Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: Benepisyo (sa trabaho) Kahulugan: Tumutukoy sa mga karampatang serbisyo at proteksiyong panlipunan na dapat natatamasa ng isang manggagawa.

Binegativity

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: NONE Terjemahan pada Bahasa Melayu: Binegativiti Takrif: Sikap negatif terhadap stereotaip tentang orang biseksual. (Northwestern University) Filipino: NONE

Biphobia

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: Bifobia Definisi: Kebencian atau prasangka buruk pada orang-orang biseksual. Dapat berbentuk penyangkalan terhadap orientasi seksual orang tersebut atau stereotip negatif terhadap orang-orang biseksual. Terjemahan pada Bahasa Melayu: Bifobia Takrif: Tidak suka atau prasangka buruk terhadap orang biseksual. (Oxford Languages) Filipino: NONE

Bisexual

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: Biseksual Definisi: Ketertarikan seksual pada lebih dari satu jenis gender. Terjemahan pada Bahasa Melayu: Biseksual Takrif: Cenderung utk melakukan hubungan seks dgn lelaki dan juga wanita (bkn orang). (Kamus Dewan Edisi Keempat) Merujuk kepada seseorang (cisgender dan transgender) yang tertarik secara romantik dan/ seksual terhadap lelaki dan perempuan (Queer Lapis) Filipino: …

LGBTQIA+

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: LGBTQIA+ Definisi: Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, Interseks, Aseksual, dan lain-lain. Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: NONE