Add Listing

Asexual

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: Aseksual Definisi: Tidak atau hampir tidak mempunyai ketertarikan secara seksual pada orang lain. Terjemahan pada Bahasa Melayu: Aseksual Takrif: Merujuk kepada seseorang yang tiada atau mempunyai kurang tarikan seksual terhadap orang lain. (Queer Lapis) Filipino: Aseksuwal Kahulugan: Oryentasyong seksuwal ng taong walang nadaramang seksuwal na pagnanasa. Maaaring pumapaloob pa rin sa …

Authoritarian/Authoritarianism

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: NONE Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: Otoritaryan/Otoritaryanismo Kahulugan: Puwersahang pamumuno ng iilang tao sa gobyerno at pagsasantabi sa karapatan ng nakakarami. Sa paraan ng pamumunong ito, ginagamit ng gobyerno ang dahas at pananakot upang patahimikin ang mamamayan.

Barriers

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: NONE Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: Balakid Kahulugan: Mga bagay o salik na pumipigil na makamit ng mamamayan ang kaukulang serbisyo o kabutihan.

Battered woman syndrome

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: NONE Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: Battered woman syndrome Kahulugan: Sikolohikal na kalagayan ng babaeng biktima ng pambubugbog at iba pang porma ng karahasan kung saan nakakaranas siya ng mga sintomas na katulad ng sa post-traumatic stress disorder (PTSD) at kahirapan sa pagtanggap ng kaniyang kalagayan.

Battery

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: NONE Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: Pambubugbog Kahulugan: Labis na pananakit at pambubugbog sa karelasyon o asawa; maaaring sa magkaiba o parehong kasarian mangyari ito.

Benefits

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: NONE Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: Benepisyo (sa trabaho) Kahulugan: Tumutukoy sa mga karampatang serbisyo at proteksiyong panlipunan na dapat natatamasa ng isang manggagawa.

Bisexual

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: Biseksual Definisi: Ketertarikan seksual pada lebih dari satu jenis gender. Terjemahan pada Bahasa Melayu: Biseksual Takrif: Cenderung utk melakukan hubungan seks dgn lelaki dan juga wanita (bkn orang). (Kamus Dewan Edisi Keempat) Merujuk kepada seseorang (cisgender dan transgender) yang tertarik secara romantik dan/ seksual terhadap lelaki dan perempuan (Queer Lapis) Filipino: …

Cis-hetero

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: Cis-hetero Definisi: Seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai cisgender dan heteroseksual. Terjemahan pada Bahasa Melayu: NONE Filipino: NONE  

Fetish

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: Fetish Definisi: Sebuah bentuk pemujaan yang mutlak; Bentuk hasrat seksual yang berhubungan dengan sebuah obyek khusus, misalnya pakaian, bagian tubuh tertentu, dan lainnya. Terjemahan pada Bahasa Melayu: Fetisy; objek pemujaan (Dewan Bahasa dan Pustaka) Takrif: Objek yg sangat merangsang keinginan atau keghairahan nafsu syahwat seseorang; sesuatu, misal gambar seseorang yang dipuja, …

Gay

Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan: Gay Definisi: Seorang laki-laki yang mempunyai ketertarikan seksual hanya pada laki-laki. Terjemahan pada Bahasa Melayu: Gay Takrif: lelaki yg mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya, lelaki homoseksual. (Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Edisi Keempat) Filipino: Bakla Kahulugan: Seksuwal na oryentasyon ng isang lalaking nais makipagrelasyon sa isang taong may kaparehong …